Formidabel helsegevinst Seniorforsker på tobakk Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet

Helsekontrollen (TV 2): E-sigarett med nikotin har vist seg å være en effektiv sluttemetode.
 

Trykk på tv2 logoen for å se filmen.