Salgsbetingelser

1. Generelt

Disse salgs betingelsene gjelder for salg av produkter fra Alypos.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på Alypos.no er bare tilgjengelig på norsk.
Vi leverer kun til Norge.

For å kunne handle på Alypos.no må du ha fylt 18 år .

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i:

•  forbrukerkjøploven
•  markedsføringsloven
•  e-handelsloven

I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven.

Undersøk disse lovene på www.lovdata.no dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved forbrukskjøp.

Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev, telefax og e-post.

All bruk av vår produkter er på eget ansvar.

2. Sosial kontroll

Alypos eJuice ønsker en bekreftelse på at du er gammel nok til å bestille ved at fødselsdato registreres ved bestilling. 

Alderskontroll kan gjennomføres ved utlevering  av varer.

Aldersgrensen er 18 år.

Vi kan be om dette uoppfordret. Dersom vi er i tvil om alder.

Vi leverer ikke ut til mindre årige.

3. Parter

Selger er Alypos eJuice , org nr 918709592 , telefon 91887415 / 90984445, butikk @ alypos.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

4. Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin).
Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk.
Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov, se nærmere pkt 11 nedenfor.

For produkter som finnes i Bestillingsutvalget, noe som er tydelig merket, må varen bestilles fra grossist.
Alypos eJuice har ikke disse varene på lager og må ta forbehold om utsolgt situasjon.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post, i tillegg til at det kommer frem en ordrebekreftelse med ordrenummer etter bekreftet handel .

Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. 

På ”min side” under ”Ordre historikk” kan ordren følges. Her vil ordren også lagres.

Hentefrist:
Bestillinger som skal hentes på Posten/Post i butikk eller i må hentes innen to uker etter levering.

Uavhentede forsendelser:
Hvis en forsendelse ikke blir hentet hos Posten innen (14 dager),
vil kunden bli fakturert alle kostnader tilknyttet frakt (Inkludert subsidiert frakt ved utsendelse).
Det vil også bli tillagt et håndteringsgebyr pålydende kr. 250,-  

Pickup-point:
Hvis en forsendelse ikke blir hentet hos oss innen (14 dager),
vil vi beholde varen og refunderer ikke kostnanden for varen til kunden.


5. Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.


6. Priser

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt.
Fra med 1 . januar 2021 legger vi til 35,- i ekspedisjonsgebyr.
Dette gjøres at vi ikke øker prisen på ejuicen, så samt regjering , helsedirektoratet kommer med noe hjemmel på dette punktet.


7. Betaling

Ved sending per post kan kjøpesummen gjøres opp med kredittkortene Visa,   Mastercard, Vipps, eller kontooverføring. 

Ved henting av varene i butikk,  kan man betale varene på forhånd eller ved henting  med kredittkortene Visa, Mastercard eller Vipps.

8. Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risiko for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kjennskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

9. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

10. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig.

Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. 

Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjon sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

100 % Fornøyd Garanti .

11. Personopplysninger

Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Det vises til spesiell informasjon under nettsidens eget punkt om personopplysninger.